Logo i logotypy otaczają nas każdego dnia.
Czy są ważne? Jakie informacje niosą?

Znak, który ma reprezentować naszą firmę to rzecz kluczowa.
Trzeba przemyśleć znaczenie i wydzwięk jaki będzie ze sobą niósł.
Jaką informacje zwrotną chcemu otrzymywać za jego pośrednictwem.

Oto kilka przykładów znaku firmowego:
2-2

3

5